Udany odpoczynek w Okunince

KONTAKT

Zapraszamy

Wioletta i Krzysztof Szczepańscy
ul. Jana Pawła II 29/43
22-200 Włodawa
Telefon nr  503 051 948
E-mail:  k.szczepanski@interia.pl

W okresie  lipiec – sierpień wynajem w systemie tygodniowym od niedzieli do
niedzieli  w pozostałych miesiącach ilość dni do uzgodnienia.

Rezerwacja zostanie automatycznie przyjęta po wpłacie zaliczki w ustalonej wcześniej wysokości w ciągu 7 dni od dnia rezerwacji na rachunek:

 konto: 43 1500 1373 1013 7005 2119 0000

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz termin rezerwacji.

W przypadku rezygnacji z pobytu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją zapisów regulaminu opublikowanego na niniejszej stronie internetowej.

Okuninka IV-34B 22-200 Okuninka, Polska
   Zapraszamy współrzędne domku 51.5016, 23.53341